مامانیمامانی، تا این لحظه: 27 سال و 6 ماه سن داره
باباییبابایی، تا این لحظه: 33 سال و 5 ماه و 2 روز سن داره
عقد مامانی و باباییعقد مامانی و بابایی، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 19 روز سن داره
ازدواج مامانی و باباییازدواج مامانی و بابایی، تا این لحظه: 4 سال و 5 ماه و 27 روز سن داره
سبحان از آغاز بارداریسبحان از آغاز بارداری، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه سن داره
سبحان عزیزم از لحظه تولدسبحان عزیزم از لحظه تولد، تا این لحظه: 2 سال و 9 ماه و 9 روز سن داره
وبلاگ آقا سبحانوبلاگ آقا سبحان، تا این لحظه: 2 سال و 3 ماه و 19 روز سن داره

سبحان دنیای مامان و بابا

دلخوشم به دلخوشی پسرم

عکس های دو ماهگی پسرم

                                   مامان به فدای ژست گرفتنات عزیز دلم در این روز، چهل روزه شده بودی و مامان جون مراسم حمام چهلت رو انجام داد. پسر گلم،در این روز که روزای آخر دو ماهگیت بود،تیپ زده بودی تا به تولد خان عمو بری. پسر عزیزتر از جانم،این آمپول هارو ( + خیلی دیگر ) مامانی هر روز می زد تا خدا شمارو بهش نگه داره. ...
29 دی 1396